Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
.NL
FRYSK
ENGLISH

Vast werk

bij de Fryske Akademy in Leeuwarden:

- van 2001 t/m 2011 correctie en persklaar maken van het Wurdboek fan de Fryske taal/Woordenboek der Friese taal (WFT) (deel 18 t/m 25).

 

- daarna betrokken bij andere projecten, zoals Fries Filologencongres (2012 en 2014), Taalweb en Redaksje Literêre Rigen

- werkt nu mee als lexicograaf aan het Online Nederlands-Fries woordenboek

 

Ander 'vast werk':

- was redactielid Fries literair tijdschrift Hjir (2002-2009) en Ensafh (2009-2022)

(www.ensafh.nl)

- is redactielid en bezorger De Pet, dorpskrant Alde Leie (www.aldeleie.nl)