Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
.NL
FRYSK
ENGLISH

Boeken van Janneke Spoelstra:                             Optredens

wat_ze_dan_dacht_v_lr.jpg

In Jikse-libben.jpg

 

 

 

Goeie.jpg
 De parallax Wat ze dan dacht
Langst fan 'e dagen In Jikse-libben Goeie is it wachtwurd
roman 2021

verhalenbundel 2013

gedichtenbundel, 2011

verhalenbundel, 2008

gedichtenbundel, 2004

 Boeken met anderen:          

 Do draachst de leafde oan

omslach ierappels.jpg

Prisma Fries 2016 resizeImage.php.jpg

Literatuerrûte Ljouwerteradiel.jpg

Jubileumboek MNenW.jpg

Roze bloemlezing

Beste aardappelen

Prisma woordenboek Fries

Literatuurroute Leeuwarderadeel

MNenW, wat betsjut dat...

 2021

2008

2007 (5e druk 2016)

2000

jubileumboek, 1998

 

Overig:

     
 

3e druk De-kleine-Fries-dummies-422x600.jpg

Feest Mune.jpg

Pan.jpg DE LAATSTE MAANDEN VAN DE ZESDE KLAS.jpg


 

  De kleine Fries voor Dummies Feest op 'e Mûne Pan De laatste maanden van de zesde klas
   2013 (3e druk 2019)
revue, 2010 vertaling Pan, van Knut Hamsun, 2000
1974