Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
.NL
FRYSK
ENGLISH

DE LAATSTE MAANDEN VAN DE ZESDE KLAS.jpg

 

 

De laatste maanden van de zesde klas 

als feuilleton opgenomen in de schoolkrant van de

 Arjen Roelofsskoalle

Hijum, 1974

 

 

 

fragment